Varausehdot

Varaaminen ja maksaminen

Nämä varausehdot koskevat Lomamokkilaan (tekstissä myöhemmin ’majoittaja’) ja B&B Taipaleenniemeen (tekstissä myöhemmin ’majoittaja’) suoraan tehtyjä varauksia.

Asiakas voi suorittaa varauksen puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai sähköisen varauskanavan kautta. Sähköisen varauskanavan kautta tehdyissä varauksissa sovelletaan ko. varauskanavan varaus- ja peruutusehtoja. Varaus katsotaan sitovaksi joko molempien osapuolten sähköpostitse vahvistamana tai puhelimitse sovittuna ja tuolloin se sitoo molempia sopijaosapuolia. Majoittajalla on oikeus veloittaa sovitun suuruinen varausmaksu. Ellei ennakkomaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, on majoittajalla oikeus perua varaus.

Mikäli asiakas jättää saapumatta tai ei peru varausta ajoissa, on majoittaja oikeutettu veloittamaan maksun kokonaisuudessaan. Luottokorttitietoja voidaan myös käyttää mahdollisessa jälkiveloituksessa asiakkaan aiheuttamien vahinkojen tai maksamattomien saatavien perintään.

Luottokorttivarmennuksessa tarvittavat tiedot

Luottokorteista hyväksytään Visa (ei Visa Electron) ja Mastercard. Asiakkaan tulee ilmoittaa luottokortin nimi, kortinhaltijan nimi, kortin numero, kortin voimassaoloaika ja varmennustunnus (kolme viimeistä numeroa allekirjoitusosan numerosarjasta).

 

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköinen varausjärjestelmä, kirje, sähköposti) majoittajalle.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään aina vähintään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu vähintään 30 vrk ennen varauksen alkua, peritään vain ennakkomaksu tai ensimmäisen yön hinta.

Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vrk ennen varauksen alkua tai varausta ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan koko loman hinta.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (henkilömäärää, ajankohtaa, lomakohdetta tms.), peritään tästä erikseen tapauskohtaisesti sovittava summa. Lomakohteen ja ajankohdan muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Majoittajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), majoittaja voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada majoittajalle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

 

Oleskelu huone- ja mökkimajoituksessa

B&B Taipaleenniemessä majoittujien tulee olla vähintään 18-vuotiaita ja huoneisiin voi majoittua maksimissaan kaksi henkilöä.

Lomamokkilan huoneissa majoittujamäärä on normaalisti maksimissaan kaksi henkilöä, osaan huoneista voi tilata lisävuoteen/lisävuoteita, tästä on aina sovittava ennakkoon varausta tehtäessä. Päärakennuksessa majoittuvien tulee olla vähintään 18-vuotiaita.

Majoitustilat ja yleiset alueet ovat tarkoitettu majoittujille ja vierailijoista on aina sovittava ennalta.

Huonemajoituksessa hintaan sisältyy aamiainen, liinavaatteet ja loppusiivous (ellei toisin sovita). Majoittaja siivoaa huoneen joka toinen päivä tai sovittaessa.

Lemmikkieläinten tuomisesta on sovittava erikseen. Lemmikkieläimiä ei voi tuoda B&B Taipaleenniemeen eikä Lomamokkilan huoneisiin ja osaan mökeistä.

Sisätiloissa tupakointi ei ole sallittua.

Tuloaika on kello 15.00–18.00, myöhemmästä tuloajasta on ilmoitettava ennalta. B&B Taipaleenniemessä vastaanotto suljetaan 18.00, minkä jälkeen myöhäisestä sisäänkirjautumisesta peritään 30 €:n suuruinen maksu.

Lomamokkilassa vastaanotto suljetaan 22.00, minkä jälkeen myöhäisestä sisäänkirjautumisesta peritään 30 €:n suuruinen maksu. Huoneen luovutus lähtöpäivänä on kello 11.00 mennessä.

Mökin vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet sekä polttoaine lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan. Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet ja pyyhkeet (Lomamokkila vuokraa liinavaatteita ja pyyhkeitä tarvittaessa).

Mökin siivouksesta loman aikana ja sen loputtua huolehtii asiakas. Mikäli loman päättyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja omistaja joutuu suorittamaan siivouksen ennen seuraavien asiakkaiden saapumista, on Lomamokkilalla oikeus periä vähintään 100 euron suuruinen siivousmaksu.

Lemmikkieläinten tuomisesta on sovittava erikseen. Suurimpaan osaan mökeistä ei saa tuoda lemmikkieläimiä.

Sisätiloissa tupakointi ei ole sallittua. Mökkiä saa käyttää enimmillään ennalta sovittu henkilömäärä (enimmillään mökin virallisten vuodepaikkojen määrä). Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

Mökkimajoituksessa tuloaika on kello 15.00–18.00, myöhemmästä saapumisajasta on ilmoitettava ennalta. Lomamokkilassa vastaanotto suljetaan 22.00, minkä jälkeen myöhäisestä sisäänkirjautumisesta peritään 30 €:n suuruinen maksu.

Mökin luovutus lähtöpäivänä on kello 11.00 mennessä.

Lemmikkieläimet

Huonemajoituksessa ei sallita lemmikkieläimiä. Osaan rantamökeistä voi tuoda lemmikkieläimiä (mökit #1, #2, #3, #6), tästä on kuitenkin sovittava ennalta.

 

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheutuneet vahingot.

 

Valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät valitukset ja huomautukset on osoitettava viipymättä niiden ilmaannuttua. Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen majoittajalle. Tämä tulee normaalisti tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä.

Mikäli asiakas ja majoittaja eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

 

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Savonlinnan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

Oikeus hintojen muutoksiin

Majoittaja varaa oikeuden oikaista hintoja, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Soita/Call
Whatsapp
Varaa/Book
Scroll to Top